Течна топлоизолация ИзомаксТЕРМ за въшно и вътрешно приложение

Високоефективна топлоотразяваща боя за външна и вътрешна топлоизолация

     ИзомаксТЕРМ е топлоизолационна боя против мухъл, работеща на база физичните закони за отражение на топлинните лъчи – различен и иновативен начин на действие сравнено с традиционната топлоизолация. Полага се като крайно покритие върху външни и вътрешни стени и тавани. По своята работна консистенция, опаковка, технология на полагане и декоративни качества продуктът е аналогичен на висококачествените акрилатни латекси. Продуктът е модерна технология дело на утвърдения вече 30 години български производител на течни хидроизолации – ИЗОМАКС.

    Продуктът съдържа специални полимерни микросфери, които поглъщат топлинна енергия само повърхностно и веднага излъчват 85% от нея обратно. Именно този топлоотразяващ ефект, т.е. задържане на топлината (интериорно) или отблъскването й (фасадно) е топлоизолация в пълния смисъл на понятието. С ИзомаксТЕРМ няма топлопоглъщане в конструкцията и тя е наистина топлоизолирана. Покритието буквално е като огледало за топлинните лъчи. Вследствие на този отразяващ ефект се намаляват топлинните загуби, реализира се около 26% реална икономия на енергия и се повишава комфорта.

     Мухълът е сериозен проблем, водещ до респираторни заболявания, който може да се пребори единствено ако се елиминира конденза по външните стени, таваните и ъглите между тях, защото за да се развие мухъла е нужна среда с висока влажност, която именно са капките конденз. От своя страна, кондензът е топъл въздух достигнал до студена повърхност (както се случва през лятото когато извадим студена бутилка от хладилника). След полагане на покритие от ИзомаксТЕРМ повърхностната температура на стените/таваните се изравнява с тази на въздуха и така се елиминира възможността за поява на конденз, следователно и на мухъл и по този начин се създават здравословни условия на обитаване на жилищни и работни помещения.

     Изпитанията които се проведоха с ИзомаксТЕРМ в университетската лаборатория за енергийна ефективност към “Enzo Ferrari” в Модена, Италия през месец февруари 2016 год., измериха не само топлоотразяващата способост от 84.70%, съгласно стандарта ASTM C 1371-15, но установиха и изключително висока степен на действие на покритието приложено на открито. ИзомаксТЕРМ отразява 89.20% от слънчевите лъчи, съгласно стандарта ASTM E 903-12. На база тези резултати, по формула се изчислява общ коефициент на отражение на слънчева светлина – Solar reflectance index (SRI), по който се сравняват всички покрития за външно приложение. Вижте протокола от изпитанията тук.

ИзомаксТЕРМ има среден SRI = 112.60%, което за сега е най-високият известен резултат!

За сравнение, други подобни термобои имат SRI = 102% – 106%.

изомакстерм боя против мухъл

     1 литър ИзомаксТЕРМ тежи само 500 гр! Другите подобни материали са с маса 1.0 кг/л, а обикновения латекс тежи над 1.5 кг/л. Ниското обемно тегло определя високите изолационни свойства. В нашият продукт има 5 пъти повече отражателни микросфери, защото те са 5 пъти по-малки от керамичните/стъклените сфери в подобните бои. Коефициентът на топлопроницаемост на покритие от ИзомаксТЕРМ е 11 пъти по-нисък от този на покритие от обикновен латекс! Тази ниска топлопроницаемост води до висока повърхностна температура на стените и таваните на помещенията през зимния период, което определя високите антикондензни и енергоспестяващи качества на покритието. Степента на обратно излъчване на топлинни лъчи на “ИзомаксТЕРМ” е 84.70 %, съгласно стандарта ASTM C1371-15. Това означава че загубите през крайното покритие са едва 15%, което надминава ефективността на стандартните топлоизолации.                       

     При преобладаващият в България режим на отопление „изключване – сутрин и включване – вечер” затоплянето на помещенията започва едва след затопляне първо на обема на студената стенна конструкция. Топлоотразяващият ефект на покритието с ИзомаксТЕРМ (отражателна способност на топлинни лъчи – 84.70%) осигурява по-бързо затопляне на помещението и реални 25% по-малки разходи за парно отопление или електричество.

    Външното фасадно покритие от ИзомаксТЕРМ намалява с 4 – 5°С температурата на въздуха вътре в помещенията, което осигурява икономия също с около 25% от разходите за климатизация на сградите през лятото.

     Възстановяването на функционалността на фасадни топлоизолационни системи е едно ново, но все по-голямо поле за приложение на топлоотразяващите покрития. От учебниците по топлотехника е известно, че една топлоизолация е наистина такава, само когато е напълно суха! В стандартните фасадни мазилки, вследствие естественото стареене, се появяват пукнатини, през които прониква вода при дъжд, сняг и мъгла. Тя водонапива топлоизолацията, което силно влошава топлоизолационните показатели на системата. Полагането на ИзомаксТЕРМ върху съществуващата топлоизолация възстановява нейните качества. Еластичното и водоустойчиво покритие запълва съществуващите и не допуска навлизането на вода и появата на нови пукнатини в мазилката. Освен дълготрайното запазване на топлоизолационната система, ИзомаксТЕРМ ограничава ефекта „термос” и осигурява хлад и комфорт в помещенията през лятото.

изомакстерм

     Подобни бои се използват по света повече от 20 години, тъй като топлоотразвяващите покрития намалявайки поглъщането на топлина от сградите охлаждат не само самите сгради, но понижават и околната температура, като така се намалява и така наречения “островен ефект”. “Островният ефект” е понятие което обяснява защо температурата в градовете е по-висока от тази в незаселените райони – именно топлопоглъщането от сгради и пътища, което снимано с термо-камера от въздуха показва как градовете приличат на “нагорещени острови”. На снимката се вижда Лондон в тази перспектива.

     Външното покритие от ИзомаксТЕРМ е UV-устойчиво и понижава с 4 – 5°С температурата на въздуха вътре в помещенията и също така понижава околната температура около климатичните инсталации на покриви и фасади, което осигурява икономия с минимум 25% на разходите за климатизация на сградите през лятото. Установено е че в летен ден с температура на въздуха около 30°С, температурата на повърхността на покривите е над 80°С, а на фасадите – над 50°С. Според доклада от Модена, с ИзомаксТЕРМ тази температура е 39.9°С, което облекчава работата на климатичната техника и също понижава консумацията на електричество.

ИзомаксТЕРМ отговаря на изискванията на БДС ЕN 15824.

Подготовка на основата

За отстраняване на съществуващ мухъл засегнатите повърхности трябва да бъдат обработени с подходящи препарати за почистване на мухъл и след това изтъркани с шкурка за премахване на остатъците от мухъл. След това върху тях се нанася ИзомаксТЕРМ, като площта на покритието трябва да бъде най-малко с 50 см по-широка във всички посоки. За предпазване от поява на конденз, който се явява среда за развитие на мухъл, се препоръчва нанасяне на ИзомаксТЕРМ върху вътрешните повърхности на всички външни стени и тавани, както и задължително ивица най-малко 50 см по ъглите между външни стени и вътрешни стени и тавана. За постигане на максимален енергоспестяващ ефект и осигуряване на топлинен комфорт топлоотразяващият латекс трябва да се нанесе като крайно покритие върху всички вътрешни стени и тавани на помещенията.

 

Подготовка на ИзомаксТЕРМ

Отворете внимателно капака и с помощта на шпакла или мистрия отделете материала от стените на опаковката. Разбъркайте с електрически миксер (бъркалка) с високи обороти съдържанието на опаковката до пълно втечняване и хомогенизиране.

По преценка, за по-лесно нанасяне с валяк, материалът може да се разреди с вода около 5% (50 мл вода на 1 кг ИзомаксТЕРМ).

 

Полагане на ИзомаксТЕРМ

ИзомаксТЕРМ се нанася върху циментови, гипсови, вароциментови повърхности, боядисани с латексови бои стени и тавани, добре залепени тапети и др. Основата за нанасяне на покритието трябва да бъде здрава, суха, чиста и гладка. При полагане върху съществуващ латекс, като грунд предварително трябва да се положи една ръка обиновен бял латекс. При работа върху мазилка/шпакловка, за предотвратяване преразхода на материал, повърхностите се грундират с ИзомаксТЕРМ-грунд, при разходна норма около 40 г/кв.м. При работа върху метал е нужно предварително да се нанесе антикорозионен грунд.

Върху предварително грундираната и изсъхнала повърхност нанесете един слой ИзомаксТЕРМ с бояджийска четка или едровлакнест валяк от полиамидни влакна (дължина на влакната 10-13 мм). Разход на материал за 1 слой – 60-70 гр/кв.м. Нанасянето с четка се препоръчва за малки площи – до 5 кв.м.


Важно! 

Преди употреба валякът или четката трябва задължително да се омокрят леко с вода. Тъй като ИзомаксТЕРМ съдържа малко вода, в хода на нанасяне влаканата на валяка се слепват. Затова, при нанасяне с валяк се препоръчва използването на две бояджийски ванички – едната за боя, а втората за вода. На всеки две-три потапяния на валяка в боята, едно леко потапяне във вода и изцеждане. Така влакната на валяка се “отпускат” и покритието става по-гладко. Валякът трябва винаги да е добре и равномерно напоен с материал, да се движи без натиск по повърхността и материала да се разнася бързо, без многократно минаване на едно и също място. По принцип, при добре напоен валяк, две/три минавания в една посока и връщане в обратната е достатъчно за формиране на необходимия слой ИзомаксТЕРМ.

Материалът трябва да се разбърква добре преди всяко отсипване от кофата във бояджийската ваничка, защото микросферите, на които се дължи ефекта на топлоотразяване, са много леки и при престояване изплуват отгоре.

След пълното изсъхване на така положения слой (около 2 часа при 23°С) по същия начин се полагат още два слоя.

Обща разходна норма: 200 гр/кв.м.

ИзомаксТЕРМ може да се оцветява ръчно или машинно с обикновени оцветители за латекс, след тест за съвместимост. Изомакс предлага машинно тониране по палитрата на боите Levis и Dulux.

ИзомаксТЕРМ е сертифициран чрез SRI тестове за светлоотразяваща и топлоотразяваща способност, извършени в ЕЕLab, (Energy Efficiency Laboratory), University of Modena and Reggio Emilia, Italy, Протокол № ЕTR-16-0027 /2016

 • Отражателна способност на слънчеви лъчи
  SR=89,20%(ASTM E 903-12)
 • Отражателна способност на инфрачервени (топлинни)
  лъчи – IE=84,70% (ASTM C 1371-15)
 • Индекс на отражателна способност на слънчева светлина
  SRI=112,6% (ASTM E 1980-11)
 • Коефициент на топлопроводност λ = 0.035 ± 0.005 W/m.K
 • Плътност – 0.55 ± 0.05 g/cm3
 • Вискозитет – 1000 – 3000 mPa.s
 • Адхезия с основа – 1.50 N/mm2
 • рН стойност – 7.0 ± 0.5 (неутралeн)
 • Топлоустойчивост: 100°С
 • Блясък на филма – напълно матов, по ЕN ISO 2813
 • Клас по реакция на огън по EN13501-1: Bs1d0
 • Външен вид на филма (визуално) – равен, до леко релефен
 • Коефициент на топлопроницаемост – β = 1.58 W.h0.5/m².K
 • Коефициент на водопропускливост – 0.01 kg/m2. h0.5
 • Коефициент на пренасяне на водни пари V = 120 g/m2.d
 • Число на дифузно съпротивление на водни пари μ = 50
 • Време на съхнене при 23°С – 2 h за 1 слой; 12 h – за пълно изсъхване
 • Добра устойчивост на мокро триене и миене – клас 3 по ЕN ISO 11998
 • Съдържание на ЛОС (летливи органични съединения) – по-малко от 0.1 g/l

Опаковка ИзомаксТЕРМ

1.0 кg (2.0 л)
2.5 кg (5.0 л)
5.0 кg (10.0 л)

Покривна площ

6,0 кв.м
14,0 кв.м
28,0 кв.м

Цена на опаковката

36,00 лв   34,20 лв
79,20 лв   75,24 лв
144,00 лв   129,60 лв

Цена за 1 кв. м

5,70 лв
5,37 лв
4,62 лв

Обща разходна норма: 200 гр/кв.м., за три “ръце”.

Опаковка ИзомаксТЕРМ грунд
0,5 кg
1,0 кg

Покривна площ
12 – 15 кв.м
25 – 30 кв.м

Цена на опаковката
9,36 лв
14,40 лв

Цена за 1 кв.м
0,62 лв
0,48 лв

Разходна норма: 40 гр/кв.м.

Всички цени са с ДДС.